Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

O nas

KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000206792, która działa na terenie Polski od 24 kwietnia 1992 roku. Obecnie liczymy 108 członków: lekarzy, położne i pielęgniarki, głównie ze "Szpitali Przyjaznych Dziecku".
Ponadto Komitet skupia autorytety polskiej medycyny m. in. z Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Żywności i Żywienia, z PAN-u oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Karmienie piersią jest najzdrowszym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Niesie korzyści zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Karmienie jest procesem fizjologicznym ale także sztuką, której uczy się mama i dziecko od chwili narodzin. W przebiegu karmienia mogą pojawić się problemy, ale wszystkie można rozwiązać. Jeśli matce karmiącej trzeba podać lek, można wybrać taki, który nie zaburzy karmienia.

Przedstawiona na stronach wiedza jest zgodna z postępami medycyny i aktualnie publikowanymi badaniami naukowymi. Interesujące artykuły można znaleźć też w naszym Biuletynie.

KUKP promuje karmienie piersią jako element zdrowego stylu życia i pożądany wzorzec zachowań matek małych dzieci poprzez:

  • wdrażanie w polskich placówkach położniczo - noworodkowych wylansowanego przez WHO i UNICEF programu "Szpital Przyjazny Dziecku",
  • szkolenia szpitali,
  • szkolenia na poziomie podstawowym, dla tych, którzy pragną pomagać matkom karmiącym,
  • publikacje materiałów informacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia,
  • wydawnictwa edukacyjne dla matek i ich rodzin,
  • informowanie o Międzynarodowym Kodeksie Marketingu Sztucznej Żywności dla Niemowląt i dyrektywach unijnych dotyczących regulacji rynku sztucznej żywności,
  • organizowanie obchodów Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w Polsce od 26 maja (Dzień Matki) do 1 czerwca (Dzień Dziecka)

Cele statutowe osiągamy poprzez realizację poszczególnych projektów i programów, które stanowią podstawę działania Komisji.

KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ Jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000206792, która działa na terenie Polski od 24 kwietnia 1992 roku. Obecnie liczymy 108 członków: lekarzy, położne i pielęgniarki, głównie ze "Szpitali Przyjaznych Dziecku".

Ponadto Komitet skupia autorytety polskiej medycyny m. in. z Instytutu Matki i Dziecka, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Żywności i Żywienia, z PAN-u, oraz członków UNICEF, Federacji Konsumentów, Fundacji "Rodzić po Ludzku" i innych organizacji pozarządowych.

Nadrzędnym celem statutowym jest upowszechnianie karmienia piersią jako pożądanego wzorca zachowań pro zdrowotnych wśród matek małych dzieci.