Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Aktualności

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZESPOŁU
DS. OPRACOWANIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA
W SPRAWIE STANDARDÓW ORGANIZACYJNYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ SPRAWOWANEJ
NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ NAD NOWORODKIEM

Pierwsze spotkanie grupy ekspertów odbyło się w marcu br. W jego składzie znaleźli się m. in. konsultanci krajowi i przedstawiciele towarzystw naukowych z zakresu Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Perinatologii, Pielęgniarek i Położnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji pozarządowych zainteresowanych kobietą w okresie ciąży, porodu i laktacji, karmieniem naturalnym i zdrowiem kobiety. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią został także zaproszony do tego grona.

Aktualnie obowiązujący Standard opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz nad noworodkiem obowiązuje do końca grudnia 2018 roku. Jego dalsze funkcjonowanie zostanie rozdzielone na część organizacyjną i merytoryczną. Opracowanie części organizacyjnej ma się przyczynić do skuteczniejszego wdrażania nowoczesnych metod opieki i terapii do codziennej praktyki szpitalnej. Medycyna personalizowana, oparta na podmiotowym traktowaniu pacjenta jako osoby współdecydującej o swoim procesie diagnostyki i terapii, w polskich szpitalach nadal pozostaje wyzwaniem.

Część merytoryczna wymaga aktualizacji dostosowanej do postępu wiedzy i najlepszych praktyk szpitalnych, i pozostaje w gestii towarzystw naukowych.

Rozdział aktualnie jeszcze obowiązującego Standardu na realną część organizacyjną i zaktualizowaną merytoryczną, uwzględnienie kontroli jego wdrażania, nadzoru nad realizacją i bieżące monitorowanie wyników jest według nas rękojmią skuteczności dokumentu.

 

Konferencja Naukowa KUKP

Konferencja Naukowa KUKP

,,RAZEM WSPIERAMY KARMIENIE PIERSIĄ”

27 maja 2017 r. (sobota) w godzinach 9:00-14:00,

sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

w Warszawie, ul. Madalińskiego 25

 

08:00-09:00Rejestracja uczestników

09:00-09:05Otwarcie konferencji – prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka

09:05-10:00Wystąpienia Gości Honorowych

Wręczenie tytułów ,,Szpital Przyjazny Dziecku”

Sesja I

10:00-10:20„O idei wspólnego działania” – referat wprowadzający

prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka, Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia IMiD

Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP, Warszawa

10:20-10:40„Najnowsze doniesienia naukowe na temat karmienia naturalnego”

dr n. med. Maria Wilińska, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, CMKP

10:40-11:00„Możliwości i ograniczenia dyrektora placówki medycznej w upowszechnianiu idei karmienia piersią”

dr n. med. Paweł Kubik, Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny

w Warszawie

11:00-11:30Przerwa na kawę

 

Sesja II

11:30-11:50„Rola ojca we wspieraniu matki z problemami w karmieniu piersią”

dr Elżbieta Wojdan- Godek, IMiD w Warszawie

11:50-12:10„Przestrzeganie kodeksu marketingu produktów zastępujących mleko kobiece”

dr Elżbieta Łodykowska, Anna Janus, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie

12:10-12:30„Macierzyństwo to również zadbana kobieta – fizjoprofilaktyka zdrowia matki”

dr Lesław Kluba, IMiD w Warszawie

12:30:13:00Dyskusja

13:00-14:00LUNCH

14:00WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KUKP

 

PROGRAM

Sprawozdawczego Walnego Zebrania

KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

w dniu 27 maja 2017 roku,

sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie, godz. 14.30

 

 1. Powitanie i otwarcie obrad:
  • Przewodnicząca ZG KUKP prof. Barbara Kowalewska-Kantecka
 2. Proponowany porządek obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór sekretarza Zebrania
 6. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał i Wniosków
 7. Sprawy członkowskie
 8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia KUKP w 2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności oddziałów terenowych w Lublinie i Łodzi w 2016 r.
 10. Dyskusja. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań
 11. Sprawozdanie Skarbnika ZG KUKP i księgowej za okres 01.01. - 31.12.2016r.
 12. Dyskusja. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu
 13. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej KUKP
 14. Dyskusja. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu KUKP za 2016 rok
 15. Forum dyskusyjne, wolne wnioski
 16. Podjęcie uchwał
 17. Zamknięcie obrad
 

NASZA KONFERENCJA 2017

Z przyjemnością informujemy, że nasza doroczna Konferencja Naukowa, organizowana przede wszystkim z myślą o Szpitalach Przyjaznych Dziecku,  odbędzie się w sobotę 27 maja 2017 r. Motto Konferencji, zgodnie z hasłem tegorocznego Światowego Tygodnia Karmienia Piersią,brzmi:

„RAZEM WSPIERAMY KARMIENIE PIERSIĄ”

Gościny ponownie udzieli nam Szpital im. Świętej Rodziny w Warszawie, ul. Madalińskiego 25.

Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 8:00, początek wykładów o godz. 9:00. Zapraszamy bardzo serdecznie!

W części oficjalnej wręczymy uroczyście certyfikaty placówkom, które uzyskały lub utrzymały tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku w minionym roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji.

Opłaty pozostają niezmienione, tj.: do 30 kwietnia - 100 zł dla członków KUKP, po tym terminie – 150 zł; dla pozostałych uczestników do 30 kwietnia - 150 zł, po tym terminie - 200zł.

Rejestrację stanowi wniesienie opłaty zjazdowej na konto nr  75114010100000504608001011.


Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny

 
Strona 1 z 3

Nasi przyjaciele

unicef
who

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792