Władze

Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przewodnicząca Zarządu Głównego:
Prof. dr hab. n med Barbara Kowalewska-Kantecka

Wiceprzewodniczące:
dr n. med. Maria Wilińska
dr n. o zdr. Elżbieta Łodykowska

Sekretarz:
dr n. med. Mariola Małecka

Skarbnik:
mgr Elżbieta Baum-Chróścicka

Członkowie zarządu:
Ewa Wybraniec
Mirosława Sawicka-Jędrzejczak
dr Urszula Bernatowicz – Łojko
dr n. med. Marzena Kostuch

Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
lek. med. Krystyna Dziadkiewicz

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
lek. med. Hanna Kajdas- Duda
lek. med. Bożena Florczyk